اردوی آموزشی تفریحی خواف برگزار می شود

حسب برنامه ریزی انجام شده و ثبت نام هنرجویان و اقدامات قانونی انجام شده، اردوی آموزشی تفریحی خواف با حضور ۱۳ تن از هنرجویان با همراهی استادان احمد وکیلی، علی بهشتی و حسین جنتی از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ شهریور برگزار می شود.

در این اردو هنرجویان علاوه بر بازدید و طراحی و نقاشی از آثار تاریخی و طبیعی خواف، با مشاهیر منطقه هم دیدار خواهند داشت و از شهرستان های مجاور نظیر تربت جام نیز بازدید خواهند کرد.

هنرجویان در یکی از اقامت های بومگردی سکنا خواهند گزید و صبحانه، نهار و شام در همان اقامتگاه توسط آشپزان خبره ی محلی تهیه و آماده خواهد شد.

0 دیدگاه