انتخابات انجمن اولیاء و مربیان برگزار می شود

جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان هنرستان فردا چهارشنبه بیست و یکم شهریور از ساعت ۱۶:۰۰ برگزار می شود. در این جلسه اعضای انجمن گذشته ضمن ارائه ی گزارش عملکرد سال گذشته، به بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطرح شده توسط اولیاء خواهند پرداخت و در نهایت انتخابات اعضای انجمن برای سال آینده ی تحصیلی برگزار خواهد شد.

هنرستان هنرهای زیبا از همه والدین عزیز تقاضا می نماید که در جلسه حضور یابند.

0 دیدگاه