انتخابات انجمن اولیا و مربیان هنرستان برگزار شد

انتخابات انجمن اولیا و مربیان هنرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هنرستان هنرهای زیبای پسران؛ روز یکشنبه ٢۶ شهریور جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ٩٧-٩۶ این هنرستان با حضور احسان آقایی مدیر هنرستان، امیر راد معاون فنی، اردشیر احمدی نژاد معاون آموزشی و اولیای هنرجویان در سالن اجتماعات هنرستان برگزار گردید.
در این مراسم در خصوص قوانین و مقررات هنرستان، دغدغه های آموزشی اولیاء هنرجویان و مسئولین هنرستان، شرایط تحصیل هنرجویان، نحوه آموزش، معرفی نرم افزار تعاملی هنرستان و انتظارات از هنرجویان و اولیاء در سال جدید تحصیلی توضیحاتی ارائه شد.
با توجه به این که از سال تحصیلی جدید نرم افزاری تعاملی مذکور ارتباط بین والدین، مدرسین و مسئولین هنرستان را تسهیل خواهد کرد، مقرر گردید با هماهنگی انجمن اولیاء و مربیان جلسه ای جداگانه به منظور آموزش استفاده از نرم افزار با حضور کلیه ی اولیاء برنامه ریزی شود.
در ادامه جلسه والدین محترم پرسش ها و دغدغه های خود در خصوص شرایط تحصیل و نحوه آموزش در هنرستان را بیان نمودند که مقرر شد در اولین جلسه انجمن، موارد دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرد. در پایان با تعیین رییس سنی از بین والدین، انتخابات انجمن اولیا و مربیان هنرستان برگزار شد که خانم ها لیلا مرتضوی، ناهید پرنیان پور، لیلا رحیمیان و  آقایان اصغر رحمانی، محسن اسماعیل بیگی، رامین فروزانفر، رضا حاجیان و فرهاد چوداریان کاندیدای عضویت در انجمن شدند و پس از رأی گیری، افراد ذیل بعنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند:
.
اعضای اصلی
١-  خانم لیلا رحیمیان با ۴٣ رای
٢-  آقای فرهاد چوداریان با ۴١ رای
٣-  خانم لیلا مرتضوی با ۴٠ رای
۴-  خانم ناهید پرنیان پور با ٣۵ رای
.
اعضای علی البدل
۵-  آقای رامین فروزانفر با ٣۴ رای
۶-  آقای رضا حاجیان با ٢٨ رای

0 Comments