برنامه کارگاه های تابستانی هنرستان اعلام شد

طبق برنامه ریزی انجام شده، کلاس های تابستانی هنرستان از اواسط تیر تا انتهای مردادماه برگزار می شود و به منظور استراحت هنرجویان برای آمادگی در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ ، در شهریور ماه هیچ کلاسی در هنرستان برگزار نخواهد شد.
با توجه به محتوی تخصصی برنامه ریزی شده در کلاس ها، حضور و شرکت در کلاس ها به هنرجویان عزیز توصیه می شود.

هنرجویانی که تمایل به شرکت در کارگاه ها دارند، نهایتا تا چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳ باید با حضور د هنرستان ثبت نام نموده و هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند.

هر کلاس با حداقل ۷ متقاضی تشکیل خواهد شد.

 

ردیفنام کارگاهتاریخ برگزاریهنرجویان مخاطباستادهزینه
۱کارگاه قصه گویی دیجیتال

۹۷/۴/۲۰ 
لغایت
۹۷/۵/۳

 

سینماحسین راستی و همکاران۲۵۰٫۰۰۰ تومان
۲صحیح خوانی متون ادبی

۹۷/۴/۲۵
لغایت
۹۷/۵/۲۹

 

همه ی هنرجویانمحمدرضا طاهری۷۰٫۰۰۰ تومان
۳مبانی هنرهای تجسمی

۹۷/۴/۲۵
لغایت
۹۷/۵/۳۱

 

همه هنرجویان با تاکید بر گرافیک و نمایشمهدی سیفی۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۴نقش المان های نمایشی در متون ادبی

۹۷/۴/۲۵
لغایت
۹۷/۵/۲۹

 

 همه هنرجویان با تأکید بر هنرجویان نمایش و سینماجویا معروفی۷۰٫۰۰۰ تومان
۵کارگاه پخش
و تحلیل فیلم

۹۷/۴/۲۱
لغایت
۹۷/۵/۲۵

 

همه هنرجویان با تأکید بر هنرجویان سینماامیرحسین سیادت۱۰۰٫۰۰۰ تومان

 

0 دیدگاه