جلسه والدین هنرجویان رشته سینما با آقای مجید اسلامی مدیر گروه سینما

جلسه والدین هنرجویان رشته سینما با آقای مجید اسلامی مدیر گروه سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه