زمانبندی ثبت نام سال ۹۸ – ۹۷ اعلام شد

زمانبندی ثبت نام سال ۹۸ – ۹۷ اعلام شد. والدین گرامی لطفا به موارد زیر توجه داشته باشند:

۱٫ حتما در زمان های اشاره شده برای ثبت نام مراجعه نمایید. عدم حضور در زمان مقرر، انصراف از ادامه ی تحصیل هنرجو در هنرستان تلقی می شود.

۲٫ هنرجویان پایه های یازدهم و دوازدهم که بدهی مالی به هنرستان دارند، حتما باید قبل از ثبت نام در سال تحصیلی جدید، بدهی گذشته را تسویه نمایند. در غیر این صورت ثبت نام سال جدید انجام نخواهد شد.

 

ردیفرشته پایهزمان
۱نمایش و سینمادهم

دوشنبه ۹۷/۴/۲۵
چهارشنبه ۹۷/۴/۲۷

 

۲نقاشی و گرافیکدهم

دوشنبه ۹۷/۵/۱
چهارشنبه ۹۷/۵/۳

 

۳نمایش و سینمایازدهم

دوشنبه ۹۷/۵/۸
چهارشنبه ۹۷/۵/۱۰

 

۴گرافیک و نقاشییازدهم

دوشنبه ۹۷/۵/۱۵
چهارشنبه ۹۷/۵/۱۷

 

۵گرافیک و نقاشیدوازدهم

دوشنبه ۹۷/۵/۲۲
چهارشنبه ۹۷/۵/۲۴

 

0 دیدگاه