نمایشگاه برداشت چهارم تیر افتتاح می شود

حسب درخواست هنرجویان برای آماده سازی آثارشان و ارائه ی بهتر در نمایشگاه و موافقت رییس محترم هنرستان، گشایش نمایشگاه “برداشت ۶۵” روز دوشنبه ۹۷/۴/۴ خواهد بود.
قبلاً قرار بود نمایشگاه روز شنبه دوم تیر افتتاح شود.  

0 دیدگاه