پایان خرداد، آخرین مهلت پیش ثبت نام

متقاضیان ورود به پایه ی دهم هنرستان در رشته های نقاشی، گرافیک، سینما و نمایش تا پایان خرداد مهلت دارند تا از طریق لینک پیش ثبت نام که در بالای صفحه مشاهده می شود، اقدام نمایند.
متقاضیان عزیز به نکات زیر توجه داشته باشند:

  • صرفاً متقاضیان ورود به پایه ی دهم می توانند پیش ثبت نام نمایند و هنرستان در پایه ی یازدهم در هیچ یک از رشته ها ثبت نام ندارد.
  • شرایط ورود را مطالعه نموده و در صورتی که دارای شرایط هستید پیش ثبت نام را انجام دهید. در غیر اینصورت ثبت نام شما «کان لم یکن تلقی» خواهد شد.
  • پیش ثبت نام، تعهدی مبنی بر ثبت نام نهایی برای هنرستان ایجاد نمی کند. ثبت نام نهایی پس از مصاحبه ی ورودی و موفقیت در کارگاه های استعداد سنجی انجام خواهد شد.
  • کارگاه های استعداد سنجی در بازه ی زمانی ۹۷/۴/۲ لغایت ۹۷/۴/۱۳ برگزار خواهد شد که برنامه ی دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.
  • کلیه ی هنرجویانی که در لیست نهایی پذیرش قرار می گیرند، در سال اول بصورت آزمایشی ثبت نام خواهند شد. در صورتی که در پایان سال گروه تخصصی و یا کادر آموزشی هنرستان به این نتیجه برسند که ادامه ی تحصیل هنرجو در سایر مدارس به نفع وی و هنرستان خواهد بود، والدین گرامی می بایست نسبت به تغییر مدرسه ی هنرجو اقدام نمایند. شایان ذکر است تعهدات قانونی لازم نیز در این خصوص از والدین اخذ خواهد شد.
  • متقاضیان عزیز و والدین ارزشمند آنان توجه داشته باشند که رشته های هنرستان هنرهای زیبا (به استثناء گرافیک) در مدارس دیگر وجود ندارند و در صورتی که در پایان سال اول حضور در هنرستان، هنرجو نتواند استانداردهای لازم را برای ادامه ی تحصیل در هنرستان کسب نماید، بالاجبار مسیر تغییر رشته را باید در پیش بگیرد. طبق قوانین موجود، تغییر رشته نمی تواند درون شاخه ای (هنر)  باشدو باید در شاخه های دیگر غیر از هنر در خواست تغییر رشته دهد. 
  • با توجه به تعداد بالای متقاضیان و عدم امکان پذیرش همه ی آنان، پیشنهاد می شود والدین عزیز، در مدارس دیگری نیز پیش ثبت نام انجام دهند تا در صورتی که فرزندشان در لیست نهایی پذیرفته شدگان قرار نگرفت، مدارس خوب دیگر را از دست ندهند.

 

0 Comments