پوستر برگزیده نمایشگاه «برداشت» اعلام شد

 

گروه گرافیک هنرستان هنرهای زیبای پسران متشکل از استادان فرهاد فزونی (مدیر گروه)، آریا کسایی، امیر راد، فرشید پارسی کیا، احسان آقایی، مهدی سیفی و حبیب اله هادی زاده مقدم ضمن سپاس و قدردانی از هنرجویان عزیزی که در فراخوان طراحی پوستر برای شصت و پنجمین نمایشگاه پایان سال هنرجویان تحت عنوان «برداشت»، شرکت و آثار خود را ارسال نموده اند، اثر برگزیده را اعلام می نماید.

از بین ۳۴ پوستر ارسال شده به گروه گرافیک، پوستر هنرجو «علیرضا محضری» که تصویر آن را مشاهده می کنید توانست نظر اکثریت اعضای گروه را به خود جلب نمایند. همچنین گروه گرافیک از هنرجویان سیدمحمد چشمی و دانیال آل معصوم نیز که پوسترهای قابل تأملی ارائه کرده بودند، قدردانی می نماید.

نمایشگاه برداشت از تاریخ ۹۷/۴/۲ لغایت ۹۷/۴/۱۲ در گالری پیچ شمیران برگزار می شود.

  
 

0 Comments