کارگاه یک روزه هنرجویان نمایش برگزار می شود

حسب برنامه ریزی استاد محمد رضایی راد مدیر گروه نمایش، هنرجویان رشته ی نمایش موظفند در کارگاه یک روزه که روز دوشنبه ۹۷/۴/۱۱ از ساعت ۱۰ صبح در هنرستان برگزار می شود شرکت نمایند.

0 دیدگاه