جلال متولی به عنوان مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران منصوب شد

جلال متولی به عنوان مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران منصوب شد

مراسم تودیع احسان آقایی مدیر پیشین و جلال متولی به عنوان مدیر جدید هنرستان هنرهای زیبای پسران برگزار شد.

این آیین  با حضور الهیاری  مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری ،اسماعیلی معاون هنری و سینمایی،نصیری مدیر امور هنرستانها ،اساتید هنرستان و جمعی از اولیاء دانش آموزان و انجمن هنرستان در محل ساختمان هنرستان برگزار شد.در این مراسم احسان آقایی با اشاره به اقدامات انجام شده در هنرستان همچون اضافه شدن ۲رشته سینما و نمایش به رشته های تحصیلی هنرستان و دعوت از  اساتید ممتاز و برجسته برای تدریس در هنرستان گفت؛هنرمند شدن صرفا با یادگیری تکنیک به وجود نمی آید و نیاز به روح هنرمندی و زندگی هنرمندی است و این جز با درک محضر اساتید بزرگ بدست نمی آید.جلال متولی با اشاره به مسئولیت خطیر آموزش در هنرستان گفت امیدوارم با همیاری و همدلی اساتید، این مجموعه آموزشی در مسیر رشد خود به حرکت ادامه دهد.

لازم به ذکر است احسان آقایی به عنوان رئیس جدید موزه هنرهای معاصر منصوب شده است.

0 Comments