جلسه والدین هنرجویان رشته سینما با آقای مجید اسلامی مدیر گروه سینما

جلسه والدین هنرجویان رشته سینما با آقای مجید اسلامی مدیر گروه سینما

گزارش تصویری

0 Comments