پرویز تناولی

پرویز تناولی

هرکه می‌خواهد هنرمند شود به هنرستان هنرهای زیبا برود.

0 دیدگاه