جلال متولی به عنوان مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران منصوب شد
Posted By : Date : |
مراسم تودیع احسان آقایی مدیر پیشین و جلال متولی به عنوان مدیر جدید هنرستان هنرهای زیبای پسران برگزار شد. این آیین  با حضور الهیاری  مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری ،اسماعیلی معاون هنری و سینمایی،نصیری مدیر امور هنرستانها ،اساتید هنرستان و جمعی از اولیاء دانش آموزان و انجمن هنرستان در محل ساختمان هنرستان برگزار شد.در این مراسم احسان آقایی با اشاره به اقدامات انجام شده در هنرستان همچون اضافه شدن 2رشته سینما و نمایش به رشته های تحصیلی هنرستان و دعوت از  اساتید ممتاز و برجسته…
Read More
0 Comments